Om Silvismart

  • Hvad er en præstations app
  • Gode dage og dårlige dage – hvornår og hvorfor
  • En app som din personlige rådgiver og coach
  • Hvordan opsamler og nyttiggør en Silvismart data for mig
  • Hvem har adgang til (mine) data
  • Er (mine) data sikret
  • Hvordan kommer jeg igang

Hvad er en præstations app

Det er din indgang til en verden af information om produktivitet og kvalitet. Information om, hvordan du hele tiden kan blive bedre til det du laver. Den bygger på automatisk overførsel af data, som løbende analyseres og viser hvor du har mulighed for at gøre tingene bedre og smartere.

Der holdes styr på dine data, så du ikke mister dem og kan finde dem, når du senere måtte få brug for det. De opsamles som dagens produktion og for den enkelte bevoksning, og kan bruges som afrapportering til arbejdsgiver og baggrund for din betaling. Det er dig, der bestemmer, hvem der har lov til at se hvad, og du behøver ikke skrive noget ud og maile det til nogen bolt give adgang fx ved afslutningen af hver arbejdsdag.

Gode dage og dårlige dage – hvornår og hvorfor

Alle kender til både gode og dårlige dage. Men som tiden går, bliver det vanskeligt at huske, hvorfor nogle dage netop var gode og andre bare øv. Hvordan ser din opgørelse af super, gode og dårlige dage ud? Er du sikker på at dine omkostningsberegninger afspejler det? Kan der måske gøres noget for at løfte de dårligste dage til fx gennemsnitsdage og gøre de gode endnu bedre?

Der skal kun små daglige forbedringer på den enkelte operation til for at forbedre din bundlinje betydeligt. Der er her du for alvor får glæde af Silvismart appen.

En app som din personlige rådgiver og coach

Silvismart appen er din personlige coach. Det er ikke bare et automatisk rapporteringsredskab. Den gentager ikke kun de produktionsfaktorer du allerede kender. Silvismart peger aktivt og præcist på, hvad der har haft indflydelse på om dagen blev god eller dårlig i produktivitetsmæssig forstand. Den er objektiv og peger på, hvor du kan tilpasse eller gøre ting anderledes for at forbedre din konkurrenceevne, og give dig relative fordele på markedet for skovmaskinydelser.

Hvordan opsamler og nyttiggør en app data for mig

Det handler om økonomi. Simpel analyse af opsamlede data. Systemet bygger på algoritmer udviklet af internationale eksperter, som også holder dem ved lige. I første omgang ses der kun på de tekniske præstationer. Hvilke faktorer har indflydelse herpå. Analyserne baseres på, hvad der måles i dine StanForD filer eller kan udledes herfra. Du vil fx få oplysninger om hvordan bevoksningsstørrelse, diameterfordeling, sortimentsudfald, antal træarter osv. påvirker din produktivitet.

Silvismart fortæller også, hvordan du ville have præsteret, hvis fx træerne i gennemsnit var lidt større eller lidt mindre. Systemet ser endda på dit fældehoved og vurderer, om det i forhold til opgaven har de rette specifikationer. Kører du med for stort eller for småt grej? Der bliver set på gamle data for opgaver, der er sammenlignelige med den igangværende. Silvismart kigger efter tendenser, du kan bruge til at gøre tingene enklere og bedre med – og på daglig basis. Systemet giver dig også mulighed for at kunne sammenligne med kollegaer.

Hvem har adgang til (mine) data

Du underskriver en kontrakt, der nøjagtigt beskriver hvilke af dine data, der kan blive brugt til hvad. Silvismart er udviklet for EU midler og skal således naturligvis overholde persondataforordningen (EU Data Directive 95/46/EC). Du kan også selv bestemme, i hvor lang tid du ønsker dine data sikkert opbevaret hos Silvismart. Dine data lagres i simple tabeller, grafer og formater, som du har adgang til, når du måtte ønske det. Aller vigtigst. Hvis du beslutter dig for at stoppe med Silvismart, tager du automatisk alle dine data med dig, og de vil ikke længere være tilgængelige i Silvismart.

Er (mine) data sikret

Helt overordnet vil dine data være langt sikrere opbevaret i Silvismart, end de er hvor du end måtte have dem i dag. Bærebare PC’ere, hjemmecomputere, USB-nøgler, diverse ringbind og hængemapper er ikke specielt sikre dataopbevaringsformer. I Silvismart er dine data krypteret og beskyttet efter de nyeste og bedste standarder, som løbende opdateres. Samtidig med at de for dig er let tilgængelige uanset hvor mange skovmaskiner og fabrikater, du måtte have i din flåde.

For tiden accepteres kun CTL skovnings- og udkørselsmaskiner der genererer StanForD data.


Denne hjemmeside er en del af projektet TECH4EFFECT, der har modtaget finansiering fra Bio Based Industries Joint Undertaking under EU’s Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 720757.

%d bloggers like this: