Kontakt

Niels Strange, nst(a)ifro.ku.dk


Denne hjemmeside er en del af projektet TECH4EFFECT, der har modtaget finansiering fra Bio Based Industries Joint Undertaking under EU’s Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 720757.

Denne hjemmeside er hosted og administreret af Niels Strange, nst(a)ifro.ku.dk

Adresse:

Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi

Rolighedsvej 23

DK-1958 Frederiksberg C

Danmark

Indhold:

Ansvarlig for indholdet af dette websted er Niels Strange, nst(a)ifro.ku.dk

Ansvarsfraskrivelse:
Denne hjemmeside er kun til informationsformål. Der gives ingen garanti for korrektheden og aktualiteten af de leverede oplysninger.%d bloggers like this: