Startside

Vælg din indgang til Silvismart

Mine maskiner (kun for maskinejer)
Min bevoksning (kun for skovejer og dennes repræsentant)
Mine filer (de filer du har adgang til)

Denne hjemmeside er en del af projektet TECH4EFFECT, der har modtaget finansiering fra Bio Based Industries Joint Undertaking under EU’s Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 720757.Denne hjemmeside er hosted og administreret af Niels Strange, nst(a)ifro.ku.dk

Adresse:

Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi

Rolighedsvej 23

DK-1958 Frederiksberg C

Danmark

Indhold:

Ansvarlig for indholdet af dette websted er Niels Strange, nst(a)ifro.ku.dk

Ansvarsfraskrivelse:
Denne hjemmeside er kun til informationsformål. Der gives ingen garanti for korrektheden og aktualiteten af de leverede oplysninger.

Exit mobile version
%%footer%%