Brugerflader

Afhængig af hvilken type bruger du er, får du adgang til en eller flere af følgende platforme: Mine maskiner (kun for maskinejere), min bevoksning (kun for skovejer og dennes repræsentant), mine opgaver (kun for maskinførere og maskinejere) og mine filer (de filer du har adgang til).

Når en maskinejer eller –fører kobler sig på Silvismart, knyttes hver maskines ID til hans eller hendes e-mailkonto. Maskinejere har adgang til alle indsamlede data via mine maskiner og mine opgaver applikationerne. Maskinejeren og – føreren kan give skovejer og dennes repræsentant adgang til mine filer vedrørende udvalgte bevoksninger.  Når der er givet en sådan adgang kan skovejer og dennes repræsentant se, analysere og downloade bevoksningsinformationer fra min bevoksning applikationen. Maskinejeren kan se præstationsdata og personlige data via mine maskiner appen, mens der arbejdes, forudsat hans eller hendes e-mailkonto er knyttet til den enkelte maskine.


Mine Maskiner

I Mine maskiner er der information til maskinejere med flere maskiner, i standardiseret form uanset, hvilket miks af maskiner og fabrikater, man har kørende. I Mine maskiner kan man sammenligne de enkelte typer og fabrikater, se hvor godt de har matchet de udførte opgaver, og hvordan ens maskiner klarer sig i sammenligning med andres, der udføre lignende opgaver.


Min bevoksning

I Min bevoksning kan skovejeren og dennes repræsentant finde kort over, hvor en maskine har kørt, opgørelser over det skovede, træarter, mængder, sortimenter, gennemsnitsdiametre m. m.


Mine opgaver

I Mine opgaver samles data fra skovnings- og udkørselsmaskiner for hver enkelt opgave / bevoksning. Der laves løbende sammendrag, som muliggør at det hele tiden at være á jour med, hvor langt man er kommet med opgaven.


Mine filer

I Mine filer kan man hente de automatisk overførte filer, såvel som manuelt uploadede. Her er der adgang til alle de filer, der er overført siden man begyndte at bruge Silvismart. Effektiv og sikker lagring af ens opgavehistorik. Man kan når som helst føje nye filer til fra sin PC eller via et USB stik, hvis det foretrækkes.


Denne hjemmeside er en del af projektet TECH4EFFECT, der har modtaget finansiering fra Bio Based Industries Joint Undertaking under EU’s Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 720757.Denne hjemmeside er hosted og administreret af Niels Strange, nst(a)ifro.ku.dk

Adresse:

Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi

Rolighedsvej 23

DK-1958 Frederiksberg C

Danmark

Indhold:

Ansvarlig for indholdet af dette websted er Niels Strange, nst(a)ifro.ku.dk

Ansvarsfraskrivelse:
Denne hjemmeside er kun til informationsformål. Der gives ingen garanti for korrektheden og aktualiteten af de leverede oplysninger.

%d bloggers like this: